Avís legal


Nota Legal

L'empresa Nom de l'empresa amb CIF 40447158W i amb domicili social en Direcció establerta, presta serveis a Internet a través de la pàgina web principal localitzada en el lloc URL del web en les condicions expressades en el present document.

Objecte

La present pàgina ha estat dissenyada per o per Etyam Salon & Spa per informar el públic de manera gratuïta dels serveis i productes relacionats amb Perruqueria i Estètica L'empresa es reserva el dret a realitzar quants canvis cregui convenients sobre la mateixa.

Accés i Ús dels Continguts

L'Usuari es compromet a utilitzar aquesta web d'acord amb el que estableix la legislació vigent, abstenint-se d'utilitzar la pàgina web per a activitats contràries a les lleis, a la moral, o usos lesius dels drets i interessos de tercers. Així mateix l'usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir informacions i continguts accessibles a través de la pàgina web utilitzant mitjans o procediments diferents dels que per a tal efecte i en el seu cas s'hagin posat a la seva disposició.

Propietat intel·lectual i marques

Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació continguda en aquesta pàgina web, disseny gràfic, imatges, índexs i codi font en llenguatge HTML o JavaScript, són titularitat Etyam Salon & spa. .

Les marques contingudes en aquesta pàgina web estan protegides per la llei de marques, sent Etyam saló & spa titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis o, si s'escau, dels seus llicenciants, que l'usuari d'aquesta pàgina web ha de respectar.

Queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa.

Jurisdicció

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la pàgina web de Etyam saló & spa, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina web els Jutjats Tribunals de Figueres.

Anar a dalt